Acasă Istorie Publicații Foto Filme Noutăți Blog Despre Contact

Copyright © Toate drepturile rezervate Societății Cultural-Istorice “Mihai Viteazul”

MEDIA

SOCIETATEA   CULTURAL-ISTORICĂ   “MIHAI   VITEAZUL”

Click pe butonul “Descărcare” pentru a obține statutul Societății cultural-istorice “Mihai Viteazul”

S T A T U T U L

SOCIETĂȚII CULTURAL-ISTORICE “MIHAI VITEAZUL”


Pornind de la faptul ca in tumultoasa istorie a tuturor romanilor, domnitorul Mihai Viteazul reprezinta acea personalitate de geniu a poporului roman care a faurit unitatea statala la 1600, luand in considerare faptul ca prin decret domnesc satul lui mos Ploaie de pe Valea Teleajenului a fost ridicat la rang de targ domnesc cu numele de Ploiesti de acelasi mare domnitor, semnatarii procesului verbal din 12.07.1990, infiinteaza “Societatea cultural-istorica Mihai Viteazul”, cu sediul in Ploiesti, judetul Prahova, Romania.

Societatea isi propune ca scop pastrarea si promovarea valorilor istorice, culturale, spirituale si artistice ale poporului roman si in primul rand cultivarea mostenirii istorice si culturale a marelui voievod si domn Mihai Viteazul.

Societatea considera necesara incurajarea cercetarii istorice pentru restabilirea adevarului, intelegerea, recunoasterea si comemorarea evenimentelor din trecut, pastrarea si respectarea mostenirilor stramosesti.

Societatea isi propune de asemenea:

- Marcarea prin manifestari si evocari, pelerinaje, dezveliri de statui si placi comemorative ale tuturor faptelor si localitatilor strans legate de personalitatea voievodului.

- Incurajarea cercetarii istorice in ceea ce priveste domnia lui Mihai Viteazul sub toate aspectele lansand in acest scop un concurs cu premii.

- Influentarea opiniei publice si a factorilor in drept ca ziua de 27 mai sa fie inclusa in lista de zile importante ale istoriei nationale ca zi a primei uniri a celor trei principate romanesti, iar ziua de 9 august ca zi de doliu.

- Colaborarea cu primaria locala in vederea dezvelirii in municipiul Ploiesti a statuii marelui voievod Mihai Viteazul si sustinerea financiara a acestui lucru.

- Incurajarea elevilor, studentilor si tinerilor absolventi pentru studierea si cercetarea istorica a traditiei de unitate nationala la romani prin organizarea periodica a unor sesiuni de comunicare pe tema:”De la Mihai Viteazul la Romania Mare (1600-1918)”.

- Colaborarea cu organele in drept pentru realizarea cu sprijinul agentiilor de turism a traseului Unirea1600- cu vizitarea principalelor localitati unde s-au desfasurat evenimente decisive pentru acest maret act istoric.

- Restabilirea ordinului militar “Mihai Viteazul” cu informarea opiniei publice asupra semnificatiei acestuia si publicarea listelor cavalerilor acestui ordin.

- Colaborarea cu toate asociatiile din tara interesate in sustinerea catre Adunarea Constituanta si includerea in noua Constitutie a Romaniei a zilei de 1 Decembrie, ca zi nationala a poporului roman

Societatea este deschisa si colaboreaza cu toate institutiile, fundatiile si persoanele din tara sau strainatate care au preocupari asemanatoare.

Din Societatea Mihai Viteazul fac parte:

a) membrii fondatori;

b) membrii activi;

c) membrii sustinatori;

Membru al societatii poate deveni orice doritor care prezinta o cerere de aderare. Admiterea este valabila numai cu o majoritate de 2/3 a biroului societatii.

Membrii fondatori si activi platesc o cotizatie anuala de 200 lei. Membrii sustinatori sunt toti acei care participa regulat la activitatile societatii si platesc, de asemenea anual, suma de 50 de lei.

Calitatea de membru se pierde prin:

a) demisie;

b) deces;

c) excludere, pronuntata de consiliul societatii.

Fondurile financiare ale societatii se constituie din:

a) cotizatii;

b) subventii de stat, judetene si locale;

c) donatii, participari benevole, alte incasari.

Societatea cultural-istorica Mihai Viteazul este condusa de un consiliu eligibil o dala la 2 ani, consiliu ce desemneaza dintre membrii sai un presedinte, doi vicepresedinti, un secretar si un casier.

Consiliul societatii se intruneste bilunar pentru rezolvarea problemelor curente si organizarea unor activitati din programul adoptat.

Adunarea generala a membrilor societatii se tine anual in luna mai.

Membrii societatii sunt convocati de catre secretar cu 15 zile inainte de data fixata.

Consiliul societatii va elabora un regulament interior care va fi aprobat de adunarea generala.

Societatea se poate dizolva la cererea a cel putin 2/3 din membrii fondatori.

Redactat la Ploiesti la 10 iulie 1990Descărcare